Poděkování paní Mothejzíkové

Velmi si vážíme podpory a spolupráce paní Mothejzíkové a malých táborníků z domácího tábora na Rezku v Krkonoších.

Děkujeme!!!