Klienti

Cílová skupina:

Lidé s lehkým a středním mentálním postižením, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 18–65 let. Při těžším stupni postižení přijímáme klienty pouze na základě individuálního posouzení po min. zkušební době 10 pracovních dnů. Nejsme schopni přijímat klienty vyžadující nepřetržitou asistenci.

Nejsme schopni přijímat lidi s psychiatrickou diagnózou, lidi závislé na alkoholu nebo drogách a lidi s těžkým smyslovým postižením.

Dílna má k dispozici 8 pracovních míst, z prostorových důvodů můžeme přijmout pouze 2 klienty na invalidním vozíku.

Osobní návštěvu dílny je možné domluvit na telefonním čísle 724744491 nebo e-mailem [email protected].

Při osobní návštěvě je zájemce seznámen s chodem dílny, průběhem dne v dílně, s pracovní náplní i s ostatními členy dílny, zájemce si může práci v dílně vyzkoušet.

Zájemce je seznámen s provozním řádem, s povinnostmi uživatele služby, s možnostmi stravování.

Předpokladem přijetí je zájem o pracovní činnosti nabízené dílnou.

Nejsme schopni zajišťovat jiné druhy pracovních činností (např. práci na počítači apod.)