O dílně

Dílna Jinan je sociálně terapeutická dílna. Je registrovanou sociální službou, poskytovanou ambulantně. Služba je poskytována uživatelům zdarma.

Uživatelům služby nabízíme tyto činnosti:

Pracovní terapie

Prostřednictvím pracovní terapie vytváříme prostor pro rozvoj pracovních schopností.
Základními principy terapie je
smysluplnost – výsledkem je prodejný výrobek a
dobrovolnost – nikdo není do práce nucen, každý pracuje na základě vlastní vůle.

Práce v textilní dílně

praní vlny

česání vlny

předení vlny

práce na tkalcovských stavech

barvení

práce v dřevodílně

práce na zahradě, ve skleníku a péče o domácí zvířata

Dílna provozuje další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování a k adaptabilitě uživatelů služby:

Umělecké aktivity

Součástí života dílny je hudební hodinka a nácvik divadelního vystoupení, kterým se dílna veřejně prezentuje. Podle možností zařazujeme i další umělecké aktivity.

Pohybové aktivity

Dopolední program dílny je každodenně provázen společným cvičením. Do programu zařazujeme občasné procházky a výlety.

Společensko kulturní aktivity

Příležitostně organizujeme návštěvy kulturních akcí (divadelní, hudební představení, výstavy, kino) nebo návštěvu kavárny.

Společný letní pobyt

V době letních prázdnin vyjíždíme na týdenní pobyt mimo Prahu, který zásadním způsobem podporuje osamostatňování a sociální začlenění klientů. Pro letní pobyt máme vnitřní pravidla.