SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA JINAN

Tkaní na stavu v Dílně Jinan
Práce na zahradě v Dílně Jinan
Práce se dřevem v Dílně Jinan

Sociálně terapeutická dílna JINAN vznikla jako součást Základní a střední školy waldorfské – školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nabízíme sociální začlenění zájemcům z řad absolventů školy a ostatním dospělým lidem s vážným handicapem, který jim znemožňuje běžné pracovní zařazení.

Poslání

Prostřednictvím dlouhodobé pracovní terapie vytváříme náhradní pracovní prostředí lidem, kteří se z důvodu zdravotního postižení nemohou uplatnit na volném ani chráněném trhu práce.

Vycházíme z předpokladu, že smysluplná práce je jednou ze základních potřeb dospělého člověka.

Cíle

Najít každému klientovi v rámci pracovní terapie smysluplnou činnost, jejímž výsledkem je prodejný výrobek, který může někomu udělat radost.

Umožnit klientům v největší možné míře rozvinout své pracovní schopnosti.

Umožnit klientům v největší možné míře rozvinout sociální dovednosti a soběstačnost.

Umožnit klientům žít spokojený život co nejvíc podobný životu jejich vrstevníků.

Aktuality z dílny

Podpořte dobrou věc

Zakoupením jakéhokoliv výrobku podpoříte provoz naší dílny.

Finanční podpora nám velmi pomáhá

 

Nakupujete přes internet? Použijte GIVT.


Na GIVTu prosím vyberte podporu Spolku pro podporu soc.- terap. dílny Jinan z.s. Podrobnější popis, jak postupovat…

Podpora Dílny Jinan přes Givt