SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA JINAN

Tkaní na stavu v Dílně Jinan
Práce na zahradě v Dílně Jinan
Práce se dřevem v Dílně Jinan

Sociálně terapeutická dílna JINAN vznikla jako součást Základní a střední školy waldorfské – školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nabízíme sociální začlenění zájemcům z řad absolventů školy a ostatním dospělým lidem s vážným handicapem, který jim znemožňuje běžné pracovní zařazení.

Poslání

Prostřednictvím dlouhodobé pracovní terapie vytváříme náhradní pracovní prostředí lidem, kteří se z důvodu zdravotního postižení nemohou uplatnit na volném ani chráněném trhu práce.

Vycházíme z předpokladu, že smysluplná práce je jednou ze základních potřeb dospělého člověka.

Cíle

Najít každému klientovi v rámci pracovní terapie smysluplnou činnost, jejímž výsledkem je prodejný výrobek, který může někomu udělat radost.

Umožnit klientům v největší možné míře rozvinout své pracovní schopnosti.

Umožnit klientům v největší možné míře rozvinout sociální dovednosti a soběstačnost.

Umožnit klientům žít spokojený život co nejvíc podobný životu jejich vrstevníků.

Podpořte dobrou věc

Zakoupením jakéhokoliv výrobku podpoříte provoz naší dílny.

Finanční podpora nám velmi pomáhá

 

Nakupujete přes internet? Použijte GIVT.


Na GIVTu prosím vyberte podporu Spolku pro podporu soc.- terap. dílny Jinan z.s. Podrobnější popis, jak postupovat…

Podpora Dílny Jinan přes Givt