Výstava na Pražském hradě

Ve středu 6. března půjdeme na výstavu Předjaří v Královské zahradě.