Výlet za Petrem Olivou

Ve středu 31. května jsme vyjeli vlakem na výlet za naším kamarádem Péťou do Snědovic. Tradiční návštěva kavárny nemohla chybět… to byla zase jízda:)