Rekondiční pobyt úspěšně uzavřen

Náš cíl byl dosažen. Mnohokrát děkujeme všem, kteří náš pobyt podpořili.