Poděkování dobrovolnicím

Děkujeme dobrovolnicím: Renatě Rouchalové, Janě Hlaváčové, Petře Štětinové, Aleně Synáčové, Pavle Svobodové a Lence Trnkové s Viktorkou s pomocí při přípravě vánoční výzdoby.