Poskytnutí stravy a pomoc se zajištěním stravy

Uživatelé si zajišťují stravu (oběd a svačiny) sami nebo jim zajišťujeme oběd donáškou z jídelny. Tyto obědy si uživatelé platí.