Pomoc a poskytování podmínek pro osobní hygienu

Uživatelům služby u nás poskytujeme podmínky pro dodržování osobní hygieny. Uživatelům závislým na pomoci druhé osoby s ohleduplností pomáháme.