O dílně

Dílna Jinan je sociálně terapeutická dílna. Je registrovanou sociální službou, poskytovanou ambulantně. Služba je poskytována uživatelům zdarma.

Poslání

Prostřednictvím dlouhodobé pracovní terapie vytváříme náhradní pracovní prostředí lidem, kteří se z důvodu zdravotního postižení nemohou uplatnit na volném ani chráněném trhu práce.

Vycházíme z předpokladu, že smysluplná práce je jednou ze základních potřeb dospělého člověka.

Cíle

Hledáme každému klientovi v rámci pracovní terapie smysluplnou činnost, jejímž výsledkem je prodejný výrobek, který může někomu udělat radost.

Umožňujeme klientům v největší možné míře rozvinout své pracovní schopnosti.

Pracovní terapie

Pracovní terapie se zaměřuje na tyto činnosti:

  • práce v textilní dílně – zpracování vlny, předení, tkaní, šití, barvení
  • práce v dřevodílně
  • práce na zahradě, ve skleníku a péče o domácí zvířata

Základními principy pracovní terapie je smysluplnost – výsledkem je prodejný výrobek a dobrovolnost – nikdo není do práce nucen, každý pracuje na základě vlastní vůle.

Další činnosti Dílny Jinan

Dílna provozuje další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování a k adaptabilitě uživatelů služby.

Umělecké aktivity

Součástí života dílny je hudební hodinka a nácvik divadelního vystoupení, kterým se dílna veřejně prezentuje. Podle možností zařazujeme i další umělecké aktivity.

Pohybové aktivity

Dopolední program dílny je každodenně provázen společným cvičením. Do programu zařazujeme občasné procházky a výlety.

Společensko kulturní aktivity

Příležitostně organizujeme návštěvy kulturních akcí (divadelní, hudební představení, výstavy, kino) nebo návštěvu kavárny.

Společný letní pobyt

V době letních prázdnin vyjíždíme na týdenní pobyt mimo Prahu, který prohlubuje zážitek společenství a přispívá k podpoře soběstačnosti uživatelů. Součástí jsou sportovní a kulturní akce, výtvarné činnosti apod.